Kannur Constituency (Kannur District) - 1982 Results

Mr. P. Bhaskaran (Janata-G) : 34871
Mr. M. Pavithran (Janata) : 32130
Mr. Ravi Varma Raja (BJP - NDA) : 2494
Invalid: (Unk) : 377
Mr. N. Jayaprakash (IND) : 140